T1D-appens insulindosräknare

På denna sida hittar du vår användarmanual, svar på vanliga frågor och snabbguider i videoformat.

Om dosräknaren

Dosräknaren är ett hjälpmedel för dig som räknar kolhydrater. Baserat på din måltid kan dosräknaren ge dig ett förslag på en insulindos till just den måltiden.
För att få bästa möjliga rekommendationer från dosräknaren behöver du som användare se till att du anger rätt inställningar för dig och att du lägger in alla insulindoser du tar i appen, även de du inte räknat ut med hjälp av dosräknaren. Ta hjälp av ditt diabetesteam om du behöver!


Frågor & svar

Vem kan använda dosräknaren?

Alla som befinner sig i Sverige kan använda dosräknaren, men det är viktigt att man förstår hur den fungerar och det egna ansvaret man har att förse dosräknaren med korrekt information. Barn kan behöva hjälp med detta från en vuxen. 

Hur fungerar dosräknaren?

Du hittar en detaljerad beskrivning av dosräknarens funktioner i användarmanualen. 

Måste jag ha en smartpenna för att använda dosräknaren?

Nej, du kan använda den även med “vanlig” insulinpenna och pump. Då är det viktigt att du manuellt lägger in alla doser du tar för att dina beräkningar ska stämma. Detta gör du under historik, genom att trycka på insulinpenna-ikonen.

Kan jag använda T1D-appen tillsammans med NovoPen med min telefon?

Novopen är kompatibel med många mobiltelefoner. Här kan du se en lista med de som testats med positivt resultat, men andra modeller kan också fungera.

Är dosräknaren säker att använda?

Dosräknaren är noggrant testad för att säkerställa funktionen. Den kommer att ge dig varningar då du anger information som enligt dosräknarens parametrar inte verkar rimliga. Du som användare ansvarar för att dina individuella inställningar är korrekta. Det är också viktigt att du som användare är uppmärksam på den data (såsom blodsockervärden och antal kolhydrater) du anger stämmer och även själv bedömer om resultaten du får känns rimliga.

Kan jag ha en inställningsprofil för mig och en för mitt barn?

I dagsläget kan du endast ställa in inställningar för en person, men vi arbetar på att du ska kunna ha flera olika profiler med inställningar så du kan räkna doser åt olika personer utefter deras individuella behov. 

Hur räknar jag ut mina kolhydratskvoter och min korrigeringskvot?

Läs mer om hur kolhydraträkning fungerar och hur du räknar ut dina kvoter här. Behöver du hjälp med detta är det bästa att kontakta ditt diabetesteam.

Vad gör jag om mina dosförslag inte stämmer?

Dosräknaren är bara så bra som dina inställningar. Får du ofta dosförslag som gör dig för hög eller låg behöver du justera dina insulinkvoter. Ta hjälp av ditt diabetesteam! Tänk också på att det finns många fler faktorer än mat och insulin som påverkar blodsockret. T ex: Vid sjukdom kan det krävas mer insulin och vid träning mindre än föreslaget.

Varför ska jag använda dosräknaren?

Med dosräknarens hjälp kan du snabbt räkna ut hur mycket insulin du behöver till din måltid eller hur stor korrigeringsdos du behöver. Lägger du in alla dina doser i appen får du också hjälp med att undvika hypoglykemier då den håller reda på hur mycket aktivt insulin du har i kroppen och ta med detta i beräkningen av nya doser.

Hur kommer jag igång med dosräknaren?

Det första du behöver göra är att fylla i alla inställningar under Kvoter och målvärden. Alla inställningarna måste anges för att dosräknaren ska fungera. Om du vill läsa mer om hur varje inställning fungerar och vad den gör kan du läsa mer i vår användarhandbok. Eftersom inställningarna är så individuella bör du kontakta ditt diabetesteam om du behöver hjälp med vilka värden du ska ange.

Vilka smartpennor är kompatibla med dosräknaren?

I dagsläget kan du använda NovoPen 6 och NovoPen Echo Plus.

Hur läser jag av NovoPen med appen?

Håll upp din pennas display mot telefonens NFC-avläsare. Dessa är placerade lite olika på olika telefonmodeller men sitter ofta i det övre vänstra hörnet på baksidan av mobilen. Googla eller sök efter ‘NFC’ i telefonens bruksanvisning för att ta reda på var avläsaren är placerad på just din telefon. På Android bör du kontrollera att NFC är påslagen, i Iphone är den alltid på.

Vilket värde ska jag välja som gränsvärde för högt blodsocker?

Du kan välja ett värde mellan 5 och 10 mmol/l. Det värde du väljer talar om för dosräknaren när den ska beräkna en korrigeringsdos. Om ditt gränsvärde för högt blodsocker är 8 kommer en alltså en korrigeringsdos beräknas för alla värden som är 8,1 eller högre.

Vilket värde ska jag välja som målvärdesblodsocker?

Du kan ange ett målvärdesblodsocker mellan 4 och 8 mmol/l. Det värde du väljer talar om för dosräknaren vilket värde den ska sikta på när den beräknar korrigeringsdoser. Dessa beräknas endast när ditt blodsocker är högre än det värde du angett som gränsvärde för högt blodsocker.

Exempel: Ditt målvärde är inställt på 6 mmol/l och ditt gränsväde på 8. Ditt blodsocker ligger innan måltid på 8,5, alltså högre än ditt gränsvärde. Det betyder att dosräknaren, utöver den dos som beräknas för kolhydrater, lägger till en korrigeringsdos för att du ska hamna på ditt målvärde.

Vad innebär inställningen "Tillåt IOB"?

Påslagen funktion innebär att aktivt insulin i kroppen (IOB) beräknas från de doser som du lägger in i appen i samband med dosberäkningar. Du bör endast ha denna funktion påslagen om du är noggrann med att lägga in ALLA dina insulindoser. Gör du inte det påverkar det beräkningarna och du kan få felaktiga dosförslag. 

Vad menas med insulinduration/aktivt insulin och hur många timmar ska jag välja?

Insulindurationen är längden som insulinet är aktivt i kroppen, alltså hur många timmar som det verkar blodsockersänkande efter att det injicerats. Olika insulinsorter har lite olika verkningstid, fråga ditt diabetesteam om du är osäker på hur många timmar du ska ange. Denna inställning behöver du endast göra om du har funktionen “Tillåt IOB” påslagen.

Hur fungerar inställningen ”Tillåt negativa korrigeringsdoser”?

Påslagen funktion innebär att korrigeringsdosen blir negativ om blodssockernivån är lägre än ditt målvärde och kommer därmed att minska den beräknade insulindosen. Om funktionen är avslagen kommer din dos INTE att reduceras när blodsockret är under ditt målvärde, vilket kan innebära att den beräknade dosen medför ett fortsatt lågt blodsockervärde.

Vilken maxdos ska jag välja?

Välj en maxdos som du är bekväm med! När dosräknaren gör en beräkning som överstiger din valda maxdos kommer det upp en varning där du antingen kan bekräfta att du vill gå vidare med denna dos eller avbryta. Denna funktion är en extra trygghet som kan hjälpa till att undvika felaktiga beräkningar på grund av att du t ex angett en felaktig mängd kolhydrater eller ett blodsockervärde.