Hantering av personuppgifter & GDPR T1D-säker förskola & skola 


Generell information avseende uppgifter & lagring


Utbildningen T1D-säker förskola&skola ägs och drivs av den ideella föreningen Together Against Diabetes, org.nummer: 802501-8345
Together Against diabetes samverkar med det svenska företaget Infocaption AB, org.nummer: 556620-7402, som tillhandahåller den plattform som utbildningen är skapad i. 

Vid registrering för att genomföra utbildningen T1D-säker förskola & skola samlar Together Against Diabetes in information om kommun personen är verksam i, arbetsplats (dvs namn på förskola/skola), yrkesroll, förnamn, efternamn samt emailadress. Dessa uppgifter används för att: 

 • Generera inloggningsuppgifter för användaren
 • Sortera respektive person i grupper för förskola/skola samt kommun
 • För att baserat på ovan kunna följa utbildningsläget på en förskola/skola samt i en kommun på en övergripande nivå. 

All data lagras på servrar i Sverige. 

Uppgifter som lämnas ut: 

Vi lämnar inte ut några privata uppgifter i form av namn, mailadress etc till tredje part eller annan aktör. Statistiken för utbildningen kan följas av: 

 • Medarbetare på Together Against Diabetes1 
 • Av huvudman utvald intern person med ansvar för uppföljning av utbildningsläget
 • Den barnkliniken med upptagningsområde för ert verksamhetsområde

Godkännande: 

 • Genom att anmäla sig/sin grupp till utbildningen godkänner man T.A.D.1:s hantering av personuppgifter 
 • Genom att logga in på utbildningen godkänner man T.A.D.1:s hantering av personuppgifter

Rensning: 

 • Som standard rensas inte inloggningsuppgifterna till förmån för att enkelt kunna komma åt utbildningen igen när behov för vidare utbildning eller repetition finns. 
 • Den som vill få sitt konto och statistik bortplockad meddelar detta på t1dsaker@tad1.se där handläggare utför åtgärden inom max 2 arbetsdagar.
 • Den som önskar kan också vid anmälan meddela ett rensningsdatum hen önskar då alla inloggningsuppgifter automatiskt plockas bort. Det innebär dock att vid repetition eller utökad behov av utbildningen efter rensningsdatumet måste anmälan göras på nytt. 

Integritetspolicy T1D-säker

Together Against Diabetes1, T.A.D.1, värnar om din personliga integritet och vill att du som använder våra tjänster och stödjer vårt arbete alltid ska känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi är öppna med vilken data vi samlar in och varför. Denna integritetspolicy förklarar hur T.A.D.1 samlar in och använder dina personuppgifter. Den beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande. All behandling av personuppgifter inom T.A.D.1 sker i enighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning dataskyddsförordningen (GDPR).

Varför vi samlar in och lagrar personuppgifter?

T.A.D.1 registrerar sina användares personuppgifter för att på ett smidigt sätt kunna möjliggöra inloggningsuppgifter och uppföljning och statistik. Det är inte ett självändamål för den ideella föreningen att samla personuppgifter, men uppgifter som vi samlar in i samband med att användare skapas är följande; arbetsenhet, yrkesroll, förnamn, efternamn samt emailadress.
T.A.D.1 registrerar personuppgifter i samband med att du eller den av din arbetsgivare utsedde ansvarige anmäler dig till vår utbildning. 

Hur använder T.A.D.1 den insamlade informationen?

 För att generera inloggningsuppgifter till utbildningen. 
För att generera diplom för ditt genomförande av utbildningen. 
För att följa upp genomförandet av utbildningen. 
För att informera om att det är dags att repetera utbildningen, max en gång per år. För att informera om vårt arbete via kanaler som mejl m.m.

Du har rättigheter när det gäller dina personuppgifter och du har möjlighet att påverka din information och vilken information vi sparar om dig. Vi kommer på eget eller användares initiativ att rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga och du kan när som helst begära att dina uppgifter avidentifieras eller att dess användning begränsas av oss.
 
Du är varmt välkommen att kontakta oss om du har några frågor kring detta!
 Micke Svensson, ordförande T.A.D.1
 micke@creon.se +46 (0) 708 289640.