Riktlinjer för hantering av den personliga integriteten enligt GDPR.


Together Against Diabetes1, T.A.D.1, värnar om din personliga integritet och vill att du som använder våra tjänster och stödjer vårt arbete alltid ska känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi är öppna med vilken data vi samlar in och varför. Denna integritetspolicy förklarar hur T.A.D.1 samlar in och använder dina personuppgifter. Den beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande. All behandling av personuppgifter inom T.A.D.1 sker i enighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning dataskyddsförordningen (GDPR).

Varför vi samlar in och lagrar personuppgifter?

T.A.D.1 registrerar sina användare/givares personuppgifter för att på ett smidigt sätt kunna kommunicera med dessa genom olika kanaler. Det är inte ett självändamål för den ideella föreningen att samla personuppgifter, men uppgifter som vi samlar in i samband med att användare skapas eller givare söker kontakt med och information om vårt arbete kan vara följande; person- och kontaktinformation, namn, postadress, telefonnummer och e-postadress.
 T.A.D.1 registrerar personuppgifter i samband med att du kontaktar oss via e-post eller sociala medier, anmäler dig till vår utbildning, anmäler dig till vårt nyhetsbrev eller skänker en gåva oavsett betal- eller gåvokanal.

Hur använder T.A.D.1 den insamlade informationen?

 För att informera om vårt arbete via kanaler som mejl m.m.
 Tacka för inkommande gåvor och berätta hur insamlade medel används.
 För att öka intäkter genom att be om nya eller extra gåvor genom olika kanaler så som mejl, sms m.m
 För att nå ut till givare med generell och riktad marknadsföring.

För att skapa användarkonton vid anmälan till utbildningen T1D-säker.
 För att uppfylla lagkrav gällande lagring av avtal.
 För att skicka viktig information, exempelvis förändringar i våra villkor och policyer.
 T.A.D.1 kommer inte att sälja, hyra eller leasa ut personuppgifter som samlas in. I de fall vi länkar till andra webbplatser eller material publicerat hos tredje part ansvarar vi inte för innehållet. Dina personuppgifter sparas så länge de är nödvändiga eller aktuella för de ändamål de är avsedda för, eller till dess att du själv avanmäler dig.

Du har rättigheter när det gäller dina personuppgifter och du har möjlighet att påverka din information och vilken information vi sparar om dig. Vi kommer på eget eller användares initiativ att rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga och du kan när som helst begära att dina uppgifter avidentifieras eller att dess användning begränsas av oss.
 
Du är varmt välkommen att kontakta oss om du har några frågor kring detta!
 Micke Svensson, ordförande T.A.D.1
 micke@creon.se +46 (0) 708 289640.