Typ 1 diabetes - en kronisk autoimmun sjukdom

Kom igång

Typ 1 diabetes

Typ 1 diabetes kan drabba vem som helst, när som helst. Det finns inget botemedel och komplicerad behandling krävs livet ut. 
Trots sjukdomens allvar, dess stora påverkan på både livskvalité och livslängd och att det är väldigt många som drabbas så är kunskapen om T1D i samhället nästintill obefintlig. Detta leder till att de drabbade inte får det stöd och den förståelse från omgivningen de behöver. Bristen på förståelse och empati innebär också att bidragen till forskning är alldeles för små. 
Vi behöver din hjälp att ändra på detta!

T1D drabbar över 950 barn och minst lika många vuxna varje år


T1D innebär att själv ansvara för den mest komplexa behandling som sker utanför sjukhuset

T1D är en autoimmun sjukdom som slår blint 


T1D är orsaken till att 35% av föräldrar till barn med T1D lider av utbrändhet

T1D är Sveriges vanligaste livshotande kroniska sjukdom som drabbar barn

Emmas T1D-berättelse 

"Det sista jag minns är en natt med hemska magsmärtor. Ett par dagar senare vaknade jag på intensiven förvirrad och arg över alla slangar som satt fast i mig och trodde att jag fortfarande sov och drömde"

Elins T1D-berättelse

"I kallelsen fick jag veta att man genom de blodprover jag skickat in hade konstaterat att jag hade en förhöjd risk att utveckla typ 1 diabetes. Man visste inte när jag skulle bli sjuk, endast att jag skulle bli det"