Integritets- & kamerapolicy

Sekretesspolicy

T1D-appens syfte är att ge användare av appen information om typ 1 diabetes och tillhandahålla ett verktyg för att enkelt kunna beräkna kolhydrater i livsmedel.
 
T1D-appen samlar inte personuppgifter i appen och är därmed varken personuppgiftsansvarig eller personuppgiftsbiträde för användare av T1D-appen och behöver således inte en sekretesspolicy i frågan om personuppgifter enligt EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

T1D-appen frågar inte efter och lagrar inte någon information om namn, personnummer, e-postadress, telefonnummer, IMEI-kod eller IP-adress. T1D-appen stödjer idag inte delning av information med andra appar, system, organisationer eller användare.

T1D-appen friskriver sig från allt ansvar för Apples och Googles insamling och hantering av personuppgifter vid själva nedladdningen av appen via App Store eller Google Play. T1D-appen hänvisar i den delen till Apples respektive Googles integritetspolicy.

Vi välkomnar frågor och synpunkter om T1D-appen, se kontaktinfo.
 

Kamerapolicy

T1D-appen använder den smarta enhetens kamera i en av appens funktioner. Kameran används för att läsa av streckkoden på livsmedel och hämta information i syfte att beräkna antalet kolhydrater i portionen. Efter att avläsning av streckkoden gjorts stängs kameran och ingen användarinformation eller data sparas.

Privacy policy

The purpose of the T1D app is to provide users of the app with information about Type 1 diabetes and provide a tool in order to easily calculate carbohydrates in food.

The T1D app does not collect personal data in the app and is therefore neither data responsible nor is it a personal data processor for users of the T1D app and thus does not need a privacy policy regarding personal data according to the EU Data Protection Regulation (GDPR).

The T1D app does not ask for, or store, any information regarding name, social security number, e-mail address, telephone number, IMEI code or IP address. In its present structure, the T1D app does not support sharing information with other apps, systems, organizations or users.

The T1D app disclaims all responsibility for Apple’s and Google’s information gathering and handling of personal data when downloading the app via App Store or Google Play. In that respect, the T1D app refers to Apple’s and Google’s privacy policies.

We welcome questions and comments about the T1D app, see contact information. 

Camera policy

The T1D app uses the smart device’s camera in one of the app’s functions. The camera is used to read the barcode on food products and retrieve information in order to calculate the number of carbohydrates in a portion of food. After reading the barcode, the camera shuts down and no user information or data is saved.