T1D-SÄKER SKOLA - utbildning i typ 1 diabetes

För personal inom förskola, grundskola & gymnasie

Välkommen till utbildningen T1D-säker förskola och skola!

Utbildningen består av tre steg som bygger på varandra så att du får tillräcklig kunskap för just din arbetssituation. Alla börjar med steg 1 för att få grunderna och fortsätter sedan till steg 2 och 3 om de är relevanta för dig. Utbildningen är digital och interaktiv - du lär dig genom text, bild, film och kunskapstest!


Utbildningen kräver
anmälan, när din skola anmält sig får alla deltagare sina inloggningsuppgifter.  

Steg 1

För alla som arbetar i förskolan, skolan eller fritidsverksamhet! 
Här får du lära dig:

 • Vad typ 1 diabetes är
 • Fyra T - känn igen symtom på insjuknande
 • Om behandlingen - insulin och hjälpmedel
 • Högt och lågt blodsocker
 • Första hjälpen vid typ 1 diabetes 
 • Att undervisa om typ 1 diabetes
Finns på teckenspråk & uppläst


Logga in och starta steg 1

Steg 2

Fortsätt med steg 2 om du möter ett barn/elev med typ 1 diabetes på förskolan, skolan eller i ditt klassrum! 
Här får du lära dig:

 • Hur T1D påverkar ett barn/elev under dagen
 • Behandling och hjälpmedel
 • Tips och trix för klassrummet och utflykter
 • Stötta barnet/eleven i gruppen

Steg 2 finns i olika versioner beroende på vilka åldrar du arbetar med, välj den som passar dig bäst!

Gå steg 2 - förskola
Gå steg 2 -
låg- & mellanstadie
Gå steg 2 -
högstadie/gymnasie

Steg 3

Fortsätt med steg 3 om du är pedagog eller resurs med huvudansvar för barn eller elevers T1D-behandling! 
Här får du lära dig:

 • Samarbete mellan elev, vårdnadshavare och skola
 • Mental hälsa - att förstå barnet/elevens situation
 • Kolhydraträkning och insulindoser

Steg 3 finns i olika versioner beroende på vilka åldrar du arbetar med, välj den som passar dig bäst!

Gå steg 3 - förskola
Gå steg 3 -
låg- & mellanstadie
Gå steg 3 -
högstadie/gymnasie