Över 950 barn och minst lika många vuxna kommer inom 12 månader få T1D, en livhotande kronisk sjukdom


Typ 1 diabetes förändrar livet över en natt och för alltid, både för den drabbade och hens familj


De allra flesta känner sig oerhört ensamma och känner ingen som är drabbad som de kan få stöd och support från

Ditt företag kan göra verklig skillnad!

T1D-ryggsäcken

Sedan april 2019 har T.A.D.1 delat ut en specialdesignad T1D-ryggsäck till alla barn som insjuknat i typ 1 diabetes i Sverige. 


Du kan bidra!

Ryggsäcken fungerar som bärare av det inspirations-, informations- och utbildningspaket alla som insjuknar får under tiden de ligger på sjukhus. Ryggsäcken i sig är ett fantastiskt hjälpmedel då den är utrustad med ett fack för varje nädvändig T1D-utrustning och fungerar som en checklista. När alla fack är fyllda har du med dig allt som behövs för att klara dagen.

Responsen från barnen, deras familjer och sjukvården är fantastiskt positiv och vi vet vilken skillnad ryggsäcken och dess innehåll gör. Nu behöver vi ER hjälp för att kunna fortsätta driva detta viktiga projekt!

Företag som köper våra ryggsäckspaket får: 

- Synlighet som möjliggörare i det antal ryggsäckar du köpt 
- Infoblad om T1D-ryggsäcken och ert bidrag till kollegor 
- Infoblad om typ 1 diabetes att dela vidare 
- Logotyp synlig på sidan 


Var med och finansiera en gratis T1D-ryggsäck till 25 nydebuterade barn i Sverige. Kostnad: 7500 kr.

Var med och finansiera en gratis T1D-ryggsäck till 50 nydebuterade barn i Sverige. Kostnad: 15 000 kr.

Var med och finansiera en gratis T1D-ryggsäck till 100 nydebuterade barn i Sverige. Kostnad: 30 000 kr.

Var med och finansiera en gratis T1D-ryggsäck till 300 nydebuterade barn i Sverige. Kostnad: 90 000 kr.

Du kan även bidra till T.A.D.1:s arbete genom att registrera ditt företag som månadsgivare eller ge en donation till valfritt belopp.


Tack för era bidrag!