T1D-SÄKER SKOLA - utbildning i typ 1 diabetes

Utbildningen lanseras under våren 2023!

Vadå T1D?

Vad är typ 1 diabetes och hur påverkar det barn och ungdomar i skolan? Se filmen för att få en introduktion och inblick i livet med T1D!

T1D-säker skola - utbildning som passar all skolpersonal

Ungefär 900 barn och minst lika många vuxna insjuknar i typ 1 diabetes varje år i Sverige, cirka 30 skolklasser om året. Endast 3 av 10 drabbade barn känner sig trygga i skolan.

Det är stor sannolikhet att du kommer möta ett barn eller en ungdom med typ 1 diabetes även om du inte arbetar nära någon just idag. När ett barn eller en ungdom insjuknar går det ofta snabbt och kommer som en chock. Att någon känner igen symtomen kan vara livsviktigt för att man ska få diagnos och vård i tid. Vänta inte med att lära dig, var med och gör skillnad för de som drabbats och de som kommer att drabbas redan idag!

Målet med utbildningen T1D-säker skola är att all skolpersonal ska få tillräcklig kunskap om typ 1 diabetes så att både du som arbetar i skolan, elever med T1D och deras föräldrar kan känna sig trygga när de här barnen och ungdomarna är i skolan. 

Kursen T1D-säker skola är uppdelad i tre steg som bygger på varandra för att varje person i skolan ska få tillräcklig kunskap för sin situation. Kvalitetsstämpeln T1D-säker skola tilldelas alla skolor där all personal gått steg 1 och fått grundläggande och livsviktig kunskap om typ 1 diabetes!

Steg 1

För alla som arbetar i förskolan, skolan eller fritidsverksamhet! 
Här får du lära dig:

 • Vad typ 1 diabetes är
 • Fyra T - känn igen symtom på insjuknande
 • Om behandlingen - insulin och hjälpmedel
 • Högt och lågt blodsocker
 • Första hjälpen vid typ 1 diabetes 
 • Att undervisa om typ 1 diabetes

Gå steg 1


Steg 2

Fortsätt med steg 2 om du har ett barn/elev med typ 1 diabetes på förskolan, skolan eller i ditt klassrum! 
Här får du lära dig:

 • Hur T1D påverkar ett barn/elev under dagen
 • Behandling och hjälpmedel
 • Tips och trix för klassrummet och utflykter
 • Stötta barnet/eleven i gruppen

Gå steg 2 - förskola
Gå steg 2 -
låg- & mellanstadie
Gå steg 2 -
högstadie/gymnasie

Steg 3

Fortsätt med steg 3 om du är pedagog eller resurs med huvudansvar för barn eller elevers T1D-behandling! 
Här får du lära dig:

 • Samarbete mellan elev, vårdnadshavare och skola
 • Mental hälsa - att förstå barnet/elevens situation
 • Kolhydraträkning och insulindoser

Gå steg 3 - förskola
Gå steg 3 -
låg- & mellanstadie
Gå steg 3 - högstadie/gymnasie


Vår skola vill bli T1D-säker! Hur kommer vi igång?

I utbildningens uppstartsfas prioriterar vi att utbilda hela skolor framför enskild personal.
Rektor/skolledning kontaktar oss på för att anmäla skolan till utbildningen. I mejlet ska en csv-fil bifogas med information om skolans personal så att vi kan skapa användarinlogg och en grupp för er skola på utbildningsplattformen.

Information om vad csv-filen ska innehålla 


Information för rektor & huvudman

Här finns information om skolan och rektors ansvar för egenvård, utbildning av personal och elevens rätt till stöd i skolan utifrån de lagar och föreskrifter som berör typ 1 diabetes.

Kontakta oss