T1D-SÄKER SKOLA - utbildning i typ 1 diabetes

För personal inom förskola, grundskola & gymnasie

Steg 1 - under 30 minuter!

Enkelt - digital utbildning!

Helt gratis!

Vadå T1D?

Vad är typ 1 diabetes (T1D) och hur påverkar det barn och ungdomar i skolan? Se introduktionsfilmen till utbildningen för att få en inblick i livet med T1D!

OBS: Utbildningen är interaktiv och består av text, bild, film & kunskapsfrågor - ej endast film

T1D-säker förskola/skola - utbildning som passar all personal

Över 950 barn och minst lika många vuxna insjuknar i typ 1 diabetes varje år i Sverige, cirka 30 skolklasser om året.

Det är stor sannolikhet att du kommer möta ett barn/ungdom med typ 1 diabetes även om du inte arbetar nära någon just idag. När ett barn/ungdom insjuknar går det ofta snabbt - att någon känner igen symtomen kan vara livsviktigt för att man ska få diagnos och vård i tid. Vänta inte med att lära dig, var med och gör skillnad redan idag!

Utbildningen T1D-säker skola är digital och interaktiv - du lär dig genom text, bild, film och kunskapstest!

Målet är att all personal ska få tillräcklig kunskap om typ 1 diabetes så att både du som arbetar i förskolan/skolan, barn/elever med T1D och deras föräldrar kan känna sig trygga. 

Utbildningen är uppdelad i tre steg som bygger på varandra för att varje person ska få tillräcklig kunskap för sin situation. Läs mer om de olika stegen längre ner.

Utbildningen är helt gratis!

Steg 1

För alla som arbetar i förskolan, skolan eller fritidsverksamhet! 
Här får du lära dig:

 • Vad typ 1 diabetes är
 • Fyra T - känn igen symtom på insjuknande
 • Om behandlingen - insulin och hjälpmedel
 • Högt och lågt blodsocker
 • Första hjälpen vid typ 1 diabetes 
 • Att undervisa om typ 1 diabetes

Gå steg 1

Finns på teckenspråk & uppläst


Steg 2

Fortsätt med steg 2 om du möter ett barn/elev med typ 1 diabetes på förskolan, skolan eller i ditt klassrum! 
Här får du lära dig:

 • Hur T1D påverkar ett barn/elev under dagen
 • Behandling och hjälpmedel
 • Tips och trix för klassrummet och utflykter
 • Stötta barnet/eleven i gruppen

Gå steg 2 - förskola
Gå steg 2 -
låg- & mellanstadie
Gå steg 2 -
högstadie/gymnasie

Steg 3

Fortsätt med steg 3 om du är pedagog eller resurs med huvudansvar för barn eller elevers T1D-behandling! 
Här får du lära dig:

 • Samarbete mellan elev, vårdnadshavare och skola
 • Mental hälsa - att förstå barnet/elevens situation
 • Kolhydraträkning och insulindoser

Gå steg 3 - förskola
Gå steg 3 -
låg- & mellanstadie
Gå steg 3 -
högstadie/gymnasie


Vår skola vill bli T1D-säker! Hur kommer vi igång?


En utsedd person, t ex rektor/administratör/skolsköterska, gör en samlad anmälan för all personal som ska gå för att underlätta handläggningen. Vi återkopplar med era inlogg inom 2 arbetsdagar.

Information för rektor & huvudman

Här finns information om skolan och rektors ansvar för egenvård, utbildning av personal och elevens rätt till stöd i skolan utifrån de lagar och föreskrifter som berör typ 1 diabetes.

Digitala informationsmöten

Vill du som är rektor/förvaltningschef/verksamhetschef mm veta mer om utbildningen och få möjlighet att ställa dina frågor? I ett kort digitalt möte berättar vi om utbildningen, hur det fungerar med anmälan och visar övergripande hur utbildningen ser ut.

T1D-säker förskola & skola rekommenderas av:

Kontakta oss

Bakom utbildningen

T1D-säker skola är ett arvsfondsprojekt som drivs av den ideella föreningen Together Against Diabetes1. Utbildningen är framtagen av Emma Bygdén och Elin Cederbrant, som själva lever med typ 1 diabetes, i samarbete med andra drabbade, deras närstående, skolpersonal och vårdpersonal. Hela utbildningen är faktagranskad av Karolinska Universitetssjukhuset, med doktorand och specialistdietist Elisabeth Jelleryd i spetsen.