T1D-SÄKER SKOLA - utbildning i typ 1 diabetes

För personal inom förskola, grundskola & gymnasie

Steg 1 - under 30 minuter!

Enkelt - digital utbildning!

Helt gratis!

Vadå T1D?

Vad är typ 1 diabetes (T1D) och hur påverkar det barn och ungdomar i skolan? Se introduktionsfilmen till utbildningen för att få en inblick i livet med T1D!

OBS: Utbildningen är interaktiv och består av text, bild, film & kunskapsfrågor - ej endast film

T1D-säker förskola/skola - utbildning som passar all personal

Över 950 barn och minst lika många vuxna insjuknar i typ 1 diabetes varje år i Sverige, cirka 30 skolklasser om året.

Det är stor sannolikhet att du kommer möta ett barn/ungdom med typ 1 diabetes även om du inte arbetar nära någon just idag. När ett barn/ungdom insjuknar går det ofta snabbt - att någon känner igen symtomen kan vara livsviktigt för att man ska få diagnos och vård i tid. Vänta inte med att lära dig, var med och gör skillnad redan idag!

Utbildningen T1D-säker skola är digital och interaktiv - du lär dig genom text, bild, film och kunskapstest!

Målet är att all personal ska få tillräcklig kunskap om typ 1 diabetes så att både du som arbetar i förskolan/skolan, barn/elever med T1D och deras föräldrar kan känna sig trygga. 

Utbildningen är uppdelad i tre steg som bygger på varandra för att varje person ska få tillräcklig kunskap för sin situation. Läs mer om de olika stegen längre ner. Efter anmälan finns utbildningen alltid tillgänglig så att ni kan göra den precis när det passar er och fritt repetera.

Utbildningen är helt gratis!

Steg 1

För alla som arbetar i förskolan, skolan, fritidsverksamhet eller gymnasiet! 
Här får du lära dig:

 • Vad typ 1 diabetes är
 • Fyra T - känn igen symtom på insjuknande
 • Om behandlingen - insulin och hjälpmedel
 • Högt och lågt blodsocker
 • Första hjälpen vid typ 1 diabetes 
 • Att undervisa om typ 1 diabetes

Gå steg 1

Finns på teckenspråk & uppläst


Tidsåtgång: ca 20-25 minuter

Steg 2

Fortsätt med steg 2 om du möter ett barn/elev med typ 1 diabetes på förskolan, skolan eller i ditt klassrum! 
Här får du lära dig:

 • Hur T1D påverkar ett barn/elev under dagen
 • Behandling och hjälpmedel
 • Tips och trix för klassrummet och utflykter
 • Stötta barnet/eleven i gruppen

Gå steg 2 - förskola
Gå steg 2 -
låg- & mellanstadie
Gå steg 2 -
högstadie/gymnasie

Tidsåtgång: ca 20 minuter

Steg 3

Fortsätt med steg 3 om du är rektor, pedagog eller resurs med huvudansvar för barn eller elevers T1D-behandling! 
Här får du lära dig:

 • Samarbete mellan elev, vårdnadshavare och skola
 • Mental hälsa - att förstå barnet/elevens situation
 • Kolhydraträkning och insulindoser

Gå steg 3 - förskola
Gå steg 3 -
låg- & mellanstadie
Gå steg 3 -
högstadie/gymnasie


Tidsåtgång: ca 30-60 minuter

Vår skola vill bli T1D-säker! Hur kommer vi igång?


En utsedd person, t ex rektor/administratör/skolsköterska, gör en samlad anmälan för all personal som ska gå för att underlätta handläggningen. Vi återkopplar med era inlogg inom 2 arbetsdagar.

Sommarinfo

Nu närmar vi oss skolavslutning och vi vet att många planerar att utbilda sig i typ 1 diabetes antingen innan semestern nu i vår eller inför skolstarten i höst. Fantastiskt! Vi behöver er anmälan senast 2 arbetsdagar innan ni planerar att genomföra utbildningen för att hinna skapa era konton. Under juli månad håller vi semesterstängt för anmälningar men brådskande frågor och supportärenden kommer att besvaras. Trevlig sommar!

Information för rektor & huvudman

Här finns information om skolan och rektors ansvar för egenvård, utbildning av personal och elevens rätt till stöd i skolan utifrån de lagar och föreskrifter som berör typ 1 diabetes.

T1D-säker förskola & skola rekommenderas av:

Kontakta oss

Bakom utbildningen

T1D-säker skola är ett arvsfondsprojekt som drivs av den ideella föreningen Together Against Diabetes1. Utbildningen är framtagen av Emma Bygdén och Elin Cederbrant, som själva lever med typ 1 diabetes, i samarbete med andra drabbade, deras närstående, skolpersonal och vårdpersonal. Hela utbildningen är faktagranskad av Karolinska Universitetssjukhuset, med doktorand och specialistdietist Elisabeth Jelleryd i spetsen.