T1D-säker förskola & skola 

Utbildingens innehåll samt vanliga frågor & svar

Frågor & svar: 

Vad är T1D-säker förskola/skola?

En gratis digital interaktiv utbildning i typ 1 diabetes för personal inom förskola, grundskola, fritidsverksamhet och gymnasie. 

Vem riktar sig utbildningen till?

Alla som arbetar inom förskola, grundskola, fritidsverksamhet och gymnasie

Vem kan gå utbildningen?

Alla som arbetar inom förskola, grundskola, fritidsverksamhet och gymnasie efter anmälan. Se nedan fråga. 

Kan endast delar av personalstrykan gå utbildningen?

Vi rekommenderar verkligen att hela skolans personal, inklusive rektor, går steg 1 som endast tar under 30 minuter att genomföra. Därför kommer vi att prioritera handläggningen av de skolor som anmäler hela personalgruppen.

Steg 1 ger en grundtrygghet till hela skolans personal så att de vet vad de ska göra i en nödsituation.

Jag arbetar inte inom någon av de benämnda verksamheterna men vill ta del av utbildningen 

För att hålla koll på vilka som genomfört utbildningen kräver utbildningen inlogg. Vi kan i nuläget inte ge ut inlogg till andra utöver personalen som arbetar inom verksamheterna som utbildningen riktar sig till, men för att andra ska kunna få ett hum om hur utbildningen fungerar har vi skapat en videogenomgång som du hittar här

Hur anmäler man sig till utbildningen? 

Rektor/ansvarig kontaktar oss på t1dsaker@tad1.se och bifogar en lista över personalen, hur den ska se ut kan läsas mer om här

Kostnad för utbildningen? 

Hela utbildningen är helt gratis 

Hur lång tid tar utbildningen att genomföra?

Steg 1 tar max 30 minuter att genomföra, steg 2 ungefär detsamma och steg 3 något längre eftersom vi här lär ut om beräkningar och doseringar 

Vem står bakom utbildningen? 

Utbildningen är framtagen av den ideella föreningen Together Against Diabetes1(T.A.D.1) med stöd från Arvsfonden och i samarbete med både drabbade, skolpersonal och vårdpersonal. Allt innehåll är granskat av Karolinska Universitetssjukhuset.

T.A.D.1 består av Elin Cederbrant och Emma Bygdén som själva lever med typ 1 diabetes. Föreningen driver även T1D-appen och delar ut ryggsäckar med material och pepp till barn som får diagnosen typ 1 diabetes.

Läs mer om T.A.D.1 och våra projekt på www.tad1.se.

Jag är vårdpersonal och vill ta del av utbildningen

Hör av dig till oss på så återkommer vi med mer information. 

Jag är förälder och vill ta del av utbildningen

Vi kan i dagsläget tyvärr inte skapa konton till föräldrar då det skulle innebära en väldig stor mängd konton för oss att administrera. Bara förskole- och skolpersonal landar i + 250k personer som vi ska hålla koll på för att kunna rapportera tillbaka till respektive kommun hur det går för deras personal.

Du som förälder som är nyfiken på utbildningens innehåll kan läsa en sammanfattning här och titta på en videopresentation här.

Landningssida för projektet för personer som inte arbetar inom förskola/skola 

Jag är förälder och vill att mitt barns förskola/skola ska genomföra utbildningen

Be förskolan/skolan gå in på https://www.tad1.se/t1dsaker där kan de se en film om varför utbildningen är så viktig och hittar all information de behöver för att anmäla sig till utbildningen. 

Jag är elev och vill att min skola ska genomföra utbildningen

Be skolan gå in på https://www.tad1.se/t1dsaker där kan de se en film om varför utbildningen är så viktig och hittar all information de behöver för att anmäla sig till utbildningen.

Kan man gå tillbaka och repetera efter man genomfört utbildningen? 

Ja, utbildningen finns alltid tillgänglig och ska repeteras årligen.

Hur fungerar de olika stegen i utbildningen? 

De olika stegen är baserade på den information du behöver beroende på hur nära ett drabbat barn/ungdom du arbetar.
Steg 1 - för alla som arbetar inom förskola, grundskola, fritidsverksamhet och gymnasie 
Steg 2 - för dig som möter ett drabbat barn i din klass/grupp 

Steg 3 - för dig som har huvudansvar för barnet/ungdomen (rektor, resurs, personal ansvarig för behandlingen)

Var kan jag repetera kring kolhydraträkning?

Du kan repetera kring kolhydraträkning genom T1D-appen och informationsartikeln om kolhydraträkning, artikeln med kh-tips samt genom att gå tillbaka till steg 3 som alltid finns tillgänglig.

Hur ofta behöver jag repetera utbildningen?

Vi rekommenderar att utbildningen genomförs inför varje ny läsårsstart för att säkerställa att du kommer ihåg allt det viktiga och får till dig nyheter. 

Jag vill lämna feedback på utbildningen

Varmt välkommen att kontakta oss på  

Måste jag ha dator? 

Utbildningen fungerar både i mobil, surfplatta och dator.

Vi har personal med skyddad identitet, hur gör vi med anmälan?

Kontakta oss på t1dsaker@tad1.se så hjälper vi dig.

Utbildningens innehåll

Allt innehåll är framtaget tillsammans med vårdpersonal, drabbade, föräldrar och skolpersonal. Utbildningen innehåller grunder och allmän kunskap som ger en trygg kunskapsbas. Specifik kunskap om enskilda barn/elever måste sedan förmedlas av föräldrarna genom egenvårdsplanen och direkt information till ansvariga på skolan.

Steg 1 

 • Vad är typ 1 diabetes?
 • Insjuknande - Fyra T
 • Lågt blodsocker
 • Högt blodsocker
 • Nödsituationer
 • Att lära ut T1D
 • Sammanfattning
 • Sluttest 

Steg 2 

 • Skolgång med T1D
 • Behandling och hjälpmedel
 • Prov och prestera 
 • Fysisk aktivitet
 • Tips & trix för skoldagen
 • Sammanfattning 
 • Sluttest

Steg 3

 • Ansvar och samarbete
 • Mental hälsa - att förstå elevens situation 
 • Behandlingen - mäta blodsocker och ge insulin
 • Behandlingen - låga och höga blodsocker
 • Kolhydraträkning del 1 
 • Kolhydraträkning del 2
 • Fysisk aktivitet 
 • Tips till resurs 
 • Sammanfattning 
 • Sluttest 

Steg 1 -sammanfattning

Vad är typ 1 diabetes?

 • Typ 1 diabetes är en autoimmun sjukdom som uppstår då kroppens immunförsvar tar fel och förstör de insulinproducerande cellerna i bukspottkörteln. Insulin är ett livsviktigt hormon.
 • Både barn och vuxna insjuknar i typ 1 diabetes.
 • Det finns idag inget botemedel för typ 1 diabetes. Bra men mycket krävande behandling finns. Insulin måste injiceras varje dag, flera gånger om dagen, livet ut för att personer med T1D ska må bra.

Fyra T

 • Kom ihåg Fyra T som står för de vanligaste symtomen på debuterande typ 1 diabetes - Törstig, Toanödig, Trött och Tunn.
 • Obehandlad typ 1 diabetes blir snabbt livshotande - ta kontakt med sjukvården direkt vid misstanke! Det krävs bara ett enkelt stick i fingret på vårdcentralen för att konstatera eller utesluta typ 1 diabetes. 


Lågt blodsocker
 • Vid lågt blodsocker behöver personen med T1D få i sig socker i någon form. Druvsocker är det allra snabbaste men juice, sockrad saft, söt läsk, honung eller sockerbitar fungerar också.
 • Lågt blodsocker kan kännas olika för olika personer. Till exempel som darrighet, hunger, irritation och svaghet i benen. Du som står bredvid kan exempelvis se att personen blir blek, svarar långsamt och/eller osammanhängande och har svårt att fokusera.
Högt blodsocker

 • Högt blodsocker hos en person med bekräftad typ 1 diabetes är sällan akut. Insulin sänker blodsockret men får bara ges av personen med T1D själv eller utbildad personal.
 • Högt blodsocker kan kännas olika för olika personer. Till exempel som trötthet, illamående, huvudvärk, ökad törst, mer kissnödig, ont i magen, muntorrhet och suddig syn.


Akutsituationer
 • Vid mycket lågt blodsocker kan man bli medvetslös, då ska inget stoppas i munnen pga kvävningsrisk. Ring ambulans och lägg personen i stabilt sidoläge direkt.
Fördomar försvårar behandlingen
 • De som lever med typ 1 diabetes får utstå mycket fördomar och missförstånd. Gör vad du kan för att minska dessa. Informera om hur det faktiskt ligger till när du hör felaktiga påståenden.
 • Typ 1 diabetes går varken att förebygga eller bota. Personer med typ 1 diabetes kan inte tillverka insulin och måste därför tillföra det manuellt. 
Filmer i steg 1

Vadå T1D?
En ständig närvaro
Hur känns eller syns lågt blodsocker?
Hur känns eller syns högt blodsocker?

Steg 2 -sammanfattning

Skolgång med T1D
 • Både högt och lågt blodsocker påverkar hjärnans funktion och kan göra eleven väldigt trött, att hen får svårt att tänka klart, fokusera och sitta still. Därför är det viktigt att försöka balansera blodsockret mellan 4-8 mmol/l, men det fungerar inte alltid.
 • Personer med T1D kan och vill göra samma saker som alla andra och med planering går det bra.
 • Det är viktigt att minska fördomar om T1D. Rätta felaktiga kommentarer och svara på frågor som dyker upp i ditt klassrum.
 • En uppdaterad egenvårdsplan skall finnas i skolan, med information om elevens typ 1 diabetes och behov av stöd. Egenvårdsplanen är en överenskommelse mellan vårdnadshavare, skolpersonal och hälso- och sjukvårdens personal.
Film

Den osynliga sjukdomen

Behandling & hjälpmedel 
 • När en person får typ 1 diabetes har betacellerna i bukspottkörteln som bildar insulin förstörts och slutat fungera. Insulin är ett livsviktigt hormon som omvandlar glukosen i maten vi äter till energi. De med T1D mäter sitt blodsocker med en blodsockermätare eller glukossensor och tar insulin med insulinpenna eller insulinpump.
 • När blodsockret blir för lågt måste man äta eller dricka snabbverkande socker (som saft eller druvsocker) för att höja det. Lågt blodsocker behöver behandlas direkt så att det inte sjunker till en akut låg nivå. Ring 112 om eleven blir okontaktbar eller medvetslös.
 • När blodsockret blir för högt behöver man ta insulin för att sänka det. Endast personal som har fått utbildning om insulindosering och det specifika barnets behov får ge insulin.
 • Blodsockret påverkas av kolhydraterna i maten, fysisk aktivitet, stressnivå och många andra faktorer.


Prov & Prestera med T1D

 • Stress och nervositet ger en fysisk reaktion som påverkar kroppen på olika sätt. För många med T1D påverkas blodsockret av stress och kan leda till koncentrationssvårigheter.
 • De som lever med T1D har rätt till att få de anpassningar de behöver för att klara av skolan. Det kan handla om att få förlängd provtid, möjlighet att sitta enskilt, göra ett prov vid ett annat tillfälle eller att ha möjlighet att göra omprov om eleven haft högt eller lågt blodsocker vid provtillfället.

Fysiskt aktivitet - lek & idrott 

 • Att röra sig regelbundet är bra för alla, oavsett typ 1 diabetes eller inte. För den som har typ 1 diabetes kan fysisk aktivitet vara en utmaning blodsockermässigt. Det fungerar inte alltid och den som håller i idrotten måste visa förståelse för detta.
 • Vid fysisk aktivitet måste druvsocker eller annat snabbverkande socker alltid finnas i närheten och ansvarig vuxen måste vara redo att hjälpa till om blodsockret sjunker för mycket.

Steg 3 -sammanfattning

Ansvar och samarbete
 • När en elev med T1D befinner sig på skolan eller fritids ligger ansvaret för behandlingen och elevens mående på skolan.
 • Flera personer behöver kunna elevens T1D och behandling så att situationen inte blir sårbar om en personal är sjuk, ledig eller slutar.
 • Extraresurser/kontaktpersoner rekommenderas att regelbundet vistas med eleven för att hålla kunskapen vid liv, exempelvis följa med eleven på en lunch.
 • En bra kommunikation med vårdnadshavare är en viktig del för att få till ett bra samarbete kring en elev med typ 1 diabetes.
 • Det som står i egenvårdsplanen är det som gäller.
Mental hälsa
 • “Det är jobbigt när det piper i klassrummet och att
  alla tittar på en när man går ut för att ta druvsocker”
 • “Det känns jobbigt att behöva ta insulin och inte kunna börja äta direkt.”
 • Det är viktigt att få en förståelse för allt som krävs av den som lever med T1D och ta reda på hur du kan göra för att stötta eleven och underlätta för förståelse hos klasskompisar.


Behandlingen
 • Blodsockret påverkar hjärnans funktion och hur man mår – därför strävar vi efter att ligga mellan 4-8 mmol/L så stora delar av dygnet som möjligt
 • Lågt blodsocker – behandla alltid ett blodsocker < 3,9 mmol/l. Druvsocker är allra snabbast.
 • Om barnet blir medvetslös – ring 112, lägg personen i stabilt sidoläge och håll om så hen inte skadar sig vid eventuella kramper. Ge INGEN medicin.
 • Högt blodsocker - över 8 mmol/l korrigeras ett högt blodsocker om senaste insulindos tog för minst två timmar sedan.
Kolhydraträkning
 • I maten är det främst kolhydraterna som höjer blodsockret. Därför räknar vi kolhydratmängden och ger en insulindos anpassad till mängden.
 • Kolhydrater i maten / kolhydratkvot = E insulin
 • Noggrann kolhydraträkning ökar chansen att hålla blodsockret inom målområdet 4-8 mmol/L.
 • Kolhydraträkning kräver praktisk övning och erfarenhet, igång och prova! 
Film

Kom igång med kolhydraträkning

Fysisk aktivitet

 • Det behövs extra koll på blodsockret före, under och efter – primärt för att minska risken för lågt blodsocker
 • Inför – sikta på att starta på 5-8 och ha med socker nära tillhands
 • Under – Ge druvsocker alternativt söt saft om lågt under lektionen
 • Efter – Håll koll på kurvan, fyll eventuellt på med kolhydrater och/eller justera insulindosen