Köpvillkor

Allmänna villkor T.A.D.1s webbshop

Allmänt

Vi, T.A.D.1 med organisationsnummer 802501-8345 och e-post , tillhandahåller den webbshop som återfinns på www.tad1.
Genom att handla i Webbshoppen, registrera ett konto hos oss eller på annat sätt besöka eller använda Webbshoppen, godkänner du våra vid var tid gällande allmänna villkor för att handla, besöka eller på annat sätt använda Webbshoppen och intygar också att de uppgifter som du lämnar om dig själv är riktiga. 
Vi har rätt att ändra dessa Allmänna Villkor och de eventuella förändringar som vi gör träder i kraft tidigast 30 dagar efter det att de justerade villkoren har gjorts tillgängliga i Webbshoppen.

Köp

För att genomföra ett köp måste du vara 18 år, eller ha målsmans godkännande.
Du kan genomföra ett köp via Webbshoppen och vi kommer därefter att skicka en skriftlig orderbekräftelse till dig via e-post.
Alla köp via Webbshoppen är bindande. Har du genomfört ett köp av misstag måste du därför kontakta oss via e-post .

Priser och kostnader

Alla priser som anges i Webbshoppen anges i svenska kronor. Ingen moms kan dras på de produkter eller tjänster som T.A.D.1 tillhandahåller då insamlingen bedrivs helt ideellt och är en momsfri verksamhet.
Avgift för frakt/porto tillkommer på ditt köp från Webbshoppen. Fraktavgiften syns i din varukorg innan du betalar för ditt köp.
Avvikelser i nämnda kostnader kan förekomma. Vi reserverar oss för eventuella skrivfel och felaktigt angivna priser på hemsidan och i Webbshoppen.

Betalningsalternativ

Företag:
- Faktura
Privatpersoner:
- Kortbetalning med Visa eller Mastercard
- Direktbetalning via Swedbank´s Internetbank
- Swish

Leverans samt hävningsrätt vid försenade leveranser

Vi försöker alltid leverera din beställning så fort som möjligt, dock senast inom 8 arbetsdagar från inkommen order. Detta innebär en leveranstid inom Sverige på ca 1-2 veckor, inom Europa ca 2-3 veckor och övriga Världen 3-4 veckor. Avvikelser i ovan nämnda leveranstider kan förekomma och i sådana fall kontaktar vi alltid dig och meddelar aktuell leveranstid. Givetvis gör vi allt vi kan för att leverera din beställning så snabbt som möjligt. Vid omfattande leveransförsening har du rätt att häva köpet. Om varan inte kan levereras till dig inom 30 dagar från det att du gjorde din beställning har du rätt att häva ditt köp, om vi inte kan komma överens om en ny leveranstid. Om du häver ditt köp kommer vi att återbetala det belopp som du har betalat så snart som möjligt och senast inom 14 dagar från det att vi tog emot ditt meddelande om hävning.
Om en vara inte finns på lager kontaktar vi dig och restnoterar varan. Vi kommer då att lämna information till dig om nytt leveransdatum. När vi får in den restnoterade varan skickar vi den omedelbart till dig. Om du inte önskar den restnoterade varan kan du alltid kontakta oss och avbeställa ditt köp, se kontaktuppgifter i punkt 1 ovan.
Det kan uppstå situationer som gör det omöjligt för oss att fullfölja en beställning, exempelvis om våra leverantörer inte kan fullfölja sina åtaganden gentemot oss. Vi reserverar oss från eventuella ersättningsanspråk från dig vid sådana situationer. Vi reserverar oss också för eventuell slutförsäljning eller för att produkter har utgått ur vårt sortiment.

Ånger- och bytesrätt

För alla varor som du köper i Webbshoppen har du 14 dagars ånger- och bytesrätt. Du utnyttjar din ånger- och bytesrätt genom att skicka ett meddelande om detta till oss, , inom 14 dagar från den dag då du tog emot varan. Du kan också använda dig av ett standardformulär för att utöva din ångerrätt, vilket finns på Konsumentverkets hemsida (www.konsumentverket.se).
Du står själv för returkostnader, såsom fraktkostnad, när du lämnar eller sänder tillbaka varan. Returer som skickas mot postförskott löses inte ut. Observera att du också står för risken vid återsändande av varan (dvs. risken för att varan skulle komma bort eller skadas under transporten). Skulle varan skadas eller komma bort med anledning av din retur så är det du som är betalningsansvarig. Vi ber dig att, om möjligt, returnera varan i originalemballage samt att ange ditt ordernummer. Om du vill byta varan ber vi dig också att ange vilket byte du önskar göra.
Vi kommer så snart som möjligt och senast inom 14 dagar från att vi mottagit ditt meddelande, förutsatt att vi då har mottagit varan eller fått bevis om att varan återsänts till oss, att återbetala det belopp som du har betalat för varan, inklusive övriga tillkommande kostnader såsom fraktkostnad. Avdrag kan då komma att göras för den eventuella värdeminskning som skett av varan till följd av att du har hanterat varan i större utsträckning än vad som varit nödvändigt för att du ska kunna fastställa varans huvudsakliga egenskaper och funktion.
Om du kontaktar oss innan din beställning har hunnit gå för plockning och packning kan vi annullera din beställning. Observera att önskemål om annullering måste bekräftas av oss vilket innebär att din beställning inte anses annullerad förrän vi har bekräftat detta.
Om du har frågor angående din ångerrätt är du välkommen att kontakta oss på e-post så hjälper vi dig.

Reklamation

Du har rätt att reklamera en vara inom 6 månader, under förutsättning att varan var felaktig vid leveranstillfället.
Du ska reklamera varan och således meddela oss om felet inom skälig tid från att du upptäckt felet. Om du reklamerar inom 14 dagar från det att du upptäckt felet har du reklamerat inom skälig tid. Om du, efter att ha varit i kontakt med oss, blir ombedd att skicka tillbaka varan ska den skickas till Together Against Diabetes1, Ringtrastvägen 12, 352 42 Växjö. Vi kommer, när vi har mottagit varan, att ta ställning till om det rör sig om ett fel på varan. Om det rör sig om ett fel kommer vi att ersätta dig så snart som möjligt och senast inom 14 dagar från det att vi mottog varan från dig.
Notera att du står för transportrisken när du reklamerar din vara. Det innebär att om din vara går sönder eller försvinner under transporten så ansvarar du för detta och är således betalningsansvarig. Du ansvarar också för returfraktkostnaden för de varor som du reklamerar, men om din reklamation godkänns kommer vi att ersätta dig för de utlägg som du har haft med anledning av din reklamation, såsom returfraktkostnad. Se därför till att skicka med kopior på kvitton för dina utlägg med anledning av reklamationen.

Personuppgiftspolicy

Vi kommer att behandla dina personuppgifter. Det främsta syftet med att behandla dina personuppgifter är att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden mot dig som kund i Webbshoppen och användare av våra tjänster. De uppgifter du förser oss med i samband med din order lagrar vi på sådant sätt att ingen utomstående kan ta del av dem. Vi lämnar inte heller vidare uppgifter du förser oss med i någon form annat än där det krävs för att utföra din order, alternativt där detta har direkt relevans till de varor du köpt. Detta innebär att vi inte säljer, hyr ut, eller på något annat sätt nyttjar uppgifterna till någonting annat än för det syfte som de ursprungligen lämnats.
Vi har även som ambition att informera och underhålla dig som kund i Webbshoppen, besökare på hemsidan, eller användare av våra tjänster samt tillhandahålla nyttiga och efterfrågade tjänster och varor. Vi behandlar därför även dina personuppgifter i syfte att du ska få relevant information, erbjudanden samt intressanta tjänster och varor från oss. Eventuell kommunikation av det slaget skickas via de kontaktuppgifter som du lämnar till oss. Genom att godkänna dessa villkor accepterar du att vi kan komma att sända sådana meddelanden till dig. Du har rätt att tacka nej till sådana utskick genom att antingen sända ett e-postmeddelande till oss eller använda dig av svarsfunktionen i de e-postmeddelanden, SMS eller andra meddelanden som vi skickar till dig.
De personuppgifter som kan komma att behandlas är främst sådana som du direkt eller indirekt lämnar till oss genom att handla i eller besöka Webbshoppen eller på annat sätt utnyttja våra tjänster och erbjudanden, såsom namn, adress, personnummer, mobil- och telefonnummer samt e-postadress. Vi behandlar dina personuppgifter under den tid som du är kund hos oss samt utnyttjar våra tjänster eller erbjudanden.
Genom att godkänna dessa villkor, eller andra villkor i samband med vår hemsida eller Webbshop, eller genom att logga in eller handla i Webbshoppen, samtycker du även till vår behandling av dina personuppgifter som den beskrivits ovan. Du har rätt att en gång om året, kostnadsfritt, få information om vilka personuppgifter vi har om dig och hur dessa används. Begäran ska göras skriftligen till oss, se kontaktuppgifter ovan under punkt 1. Du har också alltid rätt att skriftligen begära rättelse av felaktiga personuppgifter och du kan när som helst återkalla ditt lämnade samtycke.

Cookies

Vi använder cookies på hemsidan för Webbshoppen. När du besöker Webbshoppen sparas därför cookies på din dator. En cookie är en fil som innehåller en identifikation från din webbläsare, dock inga personuppgifter. Vi använder s.k. sessionscookies, vilka används för att hålla reda på din inloggning (om du är inloggad) och din kundkorg när du handlar. Sessionscookies lagras inte under en längre tid på din dator, utan försvinner när du stänger din webbläsare.
Genom att ha din webbläsare inställd på att acceptera cookies och besöka hemsidan för Webbshoppen accepterar du vårt användande av cookies. Om du inte accepterar användning av cookies kan du ställa in din webbläsare så att den automatiskt nekar cookies eller så att den informerar dig om en websida använder cookies. Om du stänger av cookies kommer du inte att kunna handla i Webbshoppen eftersom både kundkorgen och inloggningen kräver cookies för att fungera. Du kan däremot titta runt i Webbshoppen utan att ha cookies aktiverat.

Överlåtelse

De rättigheter och skyldigheter som följer genom ditt köp och genom dessa Allmänna Villkor, kan inte överlåtas eller överföras av dig till tredje man. Det står dock oss fritt att överlåta våra rättigheter och skyldigheter enligt dessa Allmänna Villkor.

Gällande lag och tvistlösning

Dessa Allmänna Villkor lyder under svensk lag och eventuella tvister ska avgöras av svensk allmän domstol.